MKRPA Gorlice

Świetlica GCK - Osiedle Górne

Świetlica GCK ul. Wyszyńskiego 35

38-300 Gorlice

tel. 18 353 60 99

e-mail: swietlica.wyszynskiego@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktor Gorlickiego Centrum Kultury  Katarzyna Dyczko.

 

Do świetlicy uczęszczają dzieci z terenu miasta Gorlice , głównie z dzielnicy Glinik.

W czasie otwarcia świetlicy realizowane są zajęcia o charakterze: opiekuńczo-wychowawczym, plastyczno-technicznym, edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym na terenie pobliskiego placu zabaw i boiska, ogólnoruchowym w pomieszczeniu świetlicowym, treningowym (tenis stołowy). Dostępny jest bogaty wachlarz gier stolikowych (np. szachy, gry planszowe, puzzle),  możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu,  prowadzone są zabawy a także oferowana jest pomoc w odrabianiu zadań domowych. Od lat włączamy w nasze działania elementy profilaktyki alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej, co umożliwia racjonalne i interesujące zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych z dala od szerzących się zagrożeń społecznych. Celem zajęć prowadzonych w Świetlicy Osiedlowej jest w szczególności umożliwianie spotkań w grupie rówieśniczej, a także eliminowanie zachowań agresywnych, egoistycznych i aspołecznych, ustawiczne wdrażanie pozytywnych wzorów bycia, samodzielności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, pomocy innym. Ponadto uczestnictwo w działaniach świetlicowych pozwala na nabywanie wiedzy oraz umiejętności związanych z różnymi dziedzinami nauki, sztuki i kultury, prowadzi do rozwijania zdolności artystycznych, sportowych, kreatywności, stwarza okazję do rozmów  na tematy w szczególności związane z problemami młodzieży.

Świetlica oferuje uczestnictwo w wycieczkach, zimowych kuligach, konkursach, rozgrywkach sportowych, imprezach integracyjnych. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży a także wydarzenia zawiązane z rokiem kalendarzowym np. Walentynki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki itp. Corocznie aktywnie uczestniczy w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich - Sportowym Turnieju Miast i Gmin.

Świetlica współpracuje z Zarządem Osiedla nr 9 w Gorlicach i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie fot.1

    fot.1