MKRPA Gorlice

Świetlica GCK - Filia Sokół

Świetlica GCK - Filia Sokół

  1. Dukielska 73, 38-300 Gorlice

Telefon: +48 18 353 12 19

e-mail: swietlica.sokol@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktorka Gorlickiego Centrum Kultury: Danuta Lewek.

 

 

Świetlica GCK - Filia Sokół

  1. Dukielska 73, 38-300 Gorlice

Telefon: +48 18 353 12 19

e-mail: swietlica.sokol@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktorka Gorlickiego Centrum Kultury Danuta Lewek.

Świetlica stanowi centralny punkt spotkań i integracji w dzielnicy Sokół. Ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Osiedla nr 7, lokalnym Kołem Gospodyń oraz Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Skrzaty”.

Działania świetlicy ukierunkowane są na zapewnienie dzieciom twórczego
i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego, poprzez codzienne organizowanie różnorodnych zajęć i aktywności, które przyczyniają się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, zaspakajania potrzeby samorealizacji dziecka.

Świetlica oferuje następujące zajęcia cykliczne:

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie foto 1

    foto 1