Raport dotyczący zatruć nowymi narkotykami za rok 2019

które przesłane zostało do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  pocztą elektroniczną 2  kwietnia  2020 r. na temat raportu za 2019 r. dotyczącego zatruć środkami zastępczymi lub nowa substancją psychoaktywna , prezentujemy  w załączeniu ww. opracowanie  i zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Jednocześnie należy  dodać, że jest to pierwszy, roczny raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć nowymi narkotykami ( tj. środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną w Polsce), który zwiera szczegółowe analizy bieżącej sytuacji na tle lat ubiegłych. Zawiera informacje na temat zgonów mogących mieć związek z zażyciem tych substancji.

 patrz tutaj

Galeria

Powiększ zdjęcie

NSP plakat

Wniosek o leczenie odwykowe
Test - sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne
Wyhamuj w porę
No promil - no problem
Postaw na rodzinę
Pozory mylą, dowód nie
Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne
MOPS Gorlice