Świetlica Parafialna "PRZYSTAŃ"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świetlica Parafialna "PRZYSTAŃ" działająca w ramach parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach za podstawową misję swojej działalności postawiła sobie zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do rozwoju osobowości, poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

Działania PRZYSTANI ukierunkowane są na zaspokajanie podstawowych potrzeb wychowanków poprzez codzienne organizowanie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, jak również zajęcia ruchowe i integracyjne. Wychowawcy chcą przede wszystkim stworzyć uczestnikom możliwość twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Funkcjonowanie Świetlicy Parafialnej „PRZYSTAŃ” na Zawodziu rozpoczęło się 15 grudnia 2003 r. z inicjatywy Ks. Proboszcza Jerzego Gondka. Na początku Świetlica otwarta była dla dzieci tylko w piątki i soboty. Taki stan rzeczy trwał do wakacji 2004 r. w czasie których został zrealizowany projekt zatytułowany "Młodzież z młodzieżą na wakacjach". Od tego momentu aż do chwili obecnej kontynuowana jest pomoc dla dzieci i młodzieży w pełnym wymiarze godzin.

W roku szkolnym Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 i skupia dzieci z terenu całego miasta.

 RAMOWY PLAN DNIA

12.00 – 15.00  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Zajęcia indywidualne
 • Pomoc w nauce, wyrównywanie braków edukacyjnych
 • Gry i zabawy towarzyskie

 15.00 – 17.30      ZAJĘCIA TEMATYCZNE

PONIEDZIAŁEK -  warsztaty matematyczne

WTOREK - zajęcia artystyczno - techniczne

 ŚRODA - warsztaty językowe (język polski, język angielski)

 CZWARTEK - warsztaty „Mały Misjonarz”

 PIĄTEK - zajęcia sportowe

 17.30 – 18.00     KOLACJA

 

Każdego dnia w programie zajęć tematycznych przewidziane są inne warsztaty, dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników. Oprócz zajęć cyklicznych dodatkowo prowadzone są warsztaty: kulinarne, fotograficzne, taneczne, teatralne, spotkania z ciekawymi osobami, wyjścia na basen, boisko, zajęcia sportowo – rekreacyjne w plenerze, rajdy, wycieczki, wspólne grillowanie, itp.

W czasie wolnym od zajęć szkolnych, czyli w wakacje i ferie, Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. W tym czasie dzieci mogą uczestniczyć w tzw. półkolonii.

 

Misja świetlicy "Przystań":

 • zapobieganie „nudzie” i zapewnienie dzieciom i młodzieży miłego spędzania czasu wolnego;
 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań poprzez organizację ciekawych zajęć i warsztatów;
 • poznawanie i odkrywanie piękna przyrody w czasie rajdów i wycieczek;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • profilaktyka uzależnień;
 • dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków;
 • smaczne posiłki.

Imprezy cykliczne: wspólne kolędowanie, Walentynki, Dzień Ziemi, Dzień Rodziny (wspólne obchody Dnia Matki, Dnia dziecka i Dnia Ojca), Żegnaj lato na rok, zabawa andrzejkowa, spotkanie z Mikołajem, Wigilia.    

Świetlica Parafialna „Przystań” dofinansowana jest m.in. z dotacji Miasta Gorlice przeznaczonej na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

 

Autor: tekst i zdjęcia: Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie fot.1

  fot.1

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Fot.3

  Fot.3

 • Powiększ zdjęcie Fot.4

  Fot.4

 • Powiększ zdjęcie fot.5

  fot.5

 • Powiększ zdjęcie Fot.6

  Fot.6